/ 5 نظر / 18 بازدید
م.ص.الف

زخم تشنه مستم از دام تهی حیرانی باده نوشیده شده پنهانی

م.ص.الف

زخم تشنه مستم از دام تهی حیرانی باده نوشیده شده پنهانی

رهگذر سبز

سلام... به خاطر همه این روزهای سبز و دردهایی که به جان خریدیم و زجرهایی که میکشیم تصمیم گرفتیم تا نامه ای به "امید" بنویسیم تا امیدمان را از دست ندهیم. این یک بازی وبلاگی نیست یک جور جنبشه ... برای اینکه نشون بدیم هنوز امیدواریم. به دوستان هم خبر بده تا بنویسند. من هم نوشتم. سبز باشی