ببر

ببر جسور و متهور است

به سوی دشمن یرش میبرد ولی توجه دارد که زیر پایش سفت باشد

در برابر گاومیش به خاک میافتد ولی آن ترفندی برای خفه کردنش است

تا اولا مورد اصابت شاخ گاو قرار نگیرد  دوم  براحتی گردن گاو را با دندان پاره کند

با این همه حیوان بلند پروازی است و از حضور در بلندی لذت میبرد

/ 1 نظر / 9 بازدید
ناشناس

سلام مطالب بهتری بگذارید