دعاهای کوچک

خدا یا

راهی نمی‌بینم

آینده پنهان است

اما مهم نیست

همین کافی است

که تو مرا می‌بینی

و من تو را .

                                                (واسوانی)

/ 0 نظر / 9 بازدید