آسمانی آبی . زمینی سبز

وقوع طوفان همیشه به ضرر ما نیست  گاهی خار و خاشاک را دور میکند گاهی خاک روی کثافت‌ها می‌نشاند و مانع دیده شدن آلودگی‌ها میشود  و حتی گاهی با جابجا کردن اشیاء باعث ظهور ارزشها و خوبیها میشود.

پس طوفان همیشه بد نیست درست است که خرابی و خسارت هم دارد و باعث آسیب دیدگی افراد هم میشود ولی به دنبال آن بیداری و هوشیاری و برنامه ریزی برای اینده و جبران خسارتها و جلو گیری از صدمات آینده را هم باید در نظر داشت.

طوفان با کنار زدن آلودگی و دود و ابرهای سیاه کدورت آسمانی آبی به ارمغان آورد ما نیز با تلاش و همبستگی زمینی سبز بسازیم

دوستت دارم ایران     

دستت را می‌فشارم هم وطن

/ 2 نظر / 13 بازدید
سیما کیانی

سلام برادر بزرگوار. من هم به روزم. در ضمن زیبا منظورتون رو نوشته بودید منم به گونه ای متفاوت نوشتم منتظرتون هستم.

سیما کیانی

سلام برادر بزرگوار. من هم به روزم. در ضمن زیبا منظورتون رو نوشته بودید منم به گونه ای متفاوت نوشتم منتظرتون هستم.