فکر فقیرانه

ذهن شما سرچشمه ثروت ، فقر ، شادی و غم است

به هر چه فکر کنید همان را در زندگی خود نمایان میسازید

فکر فقیرانه گناه است و پاداش کناه رنج و محنت خواهد بود.

                                                                               کیوان

/ 0 نظر / 12 بازدید