آینه

این مطلب را قبلا تجربه کرده بودم . کی و کجا به خاطر ندارم ولی درست همین موضوع بود شاید هم چیزی شبیه این بود .

مادرم می‌گفت آدم هر وقت خوابی ببیند ممکن است به زودی با آن روبرو شود. گاهی تعریف میکرد ، فلان محل را قبلا رفته‌ام ولی در خواب اما وقتی جزئیات آن را تعریف میکرد و مقایسه میکردیم، میدیدیم که واقعا انگار آنجا بوده است . به او می‌گفتم شما قبلا آنجا رفته بودی ، آخه کی میتواند توی خواب جایی را که قرار است برود ، دیده باشد و به خاطر داشته باشد و همه آن را مو به مو تعریف کند بدون آنکه آنجا رفته باشد . مامان میگفت که حس ششمش خیلی قوی است و کمکش میکند.

البته در کتابها هم خوانده بودم که آدم در خواب روحش سفر میکند و از بدنش جدا میشود ، با این همه شک داشتم .

ناگهان به خاطرم آمد، بچه که بودم همین موضوع را دیده‌ام ، توی خواب یا بیداری نمی‌دونم ولی دقیقا همین بود .

میگویند بچه ها روشن بین هستند . معنی این حرف چیست ؟

بچه ها در مقابلشان فرشته هایی دارند و با آنها حرف می‌زنند و از آنها راهنمایی می‌گیرند حتی فرشته ها نمی‌گذارند خطری بچه‌ها را تهدید کند . اگر ما بزرگترها نیز خیلی از اتفاقات زندگی را به راحتی قبول کنیم وبرای آن توضیح و تفصیل نیاوریم و به دنبال دلیل و برهان نگردیم ، برای سود خود و رسیدن به تمایلات نفسانی با آنها روبرو نشویم مطمئن هستم فرشته ها بالهای خود را برای جلو گیری از سقوط ما و افتادن در خطر هدیه می‌کنند.

به این می‌گوییم توکل به خدا ولی ما به زرنگی و توانایی های خود مغرور میشویم و با مشورت با افرادی که تخصصی ندارند می‌خواهیم زندگی خود را رونق ببخشیم ، آنگاه فرشته ها احساس می‌کنند که ما به آنها نیازی نداریم و برای کمک به دیگران خواهند رفت .

اگر اعتقاد و ایمان داریم که خداوند از روح خود در کالبد انسان دمیده است. پس چرا به روحمان و فرشته‌ای که در وجودمان  ودیعه گذاشته شده است اعتماد نمی‌کنیم؟

جایی که ما خیر بخواهیم و به دنبال منفعت طلبی ، جاه طلبی و خودخواهی نباشیم شیطان اجازه ظهور نخواهد یافت و رانده شده است.

پاسخ تمام سوالات در وجود خودمان است تنها باید به روح و فرشته وجودمان ایمان بیاوریم و اجازه هدایت و رهبری فکرمان را به آنها بدهیم . خداوند در درونمان است باید به او اجازه دهیم که از دست ، زبان و پا وفکر ما برای کمک به ما استفاده کند . راه رستگاری در این است .

بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را

 

/ 0 نظر / 7 بازدید