نامه کودک غزه

خواهشمندم برای استفاده از این مطلب ذکر نام نویسنده و وبلاگ من فراموش نشود.


نامه کودک غزه به کودک اورشلیم

موشه‌ی عزیز

سلام

محبت کرده بودی توپت را در حیاط ما انداختی . من هم در پاسخ موشکم رابرایت فرستادم

خبر ورودتان که رسید از خوشحالی مقدمتان را با شاخه شاخه گلهای مین -مین باران کردم

اکنون که رفتی از غم رفتنت خاک غزه بر سرمان شد . از مادرم سراغ پدر را که گرفتم گفت:

بزرگ که شدی این نامه را همراه یک هدیه بمب ساعتی برای دوستانمان در اورشلیم ببر و سراغ پدرت را بگیر .

                                                تا آن روز

/ 0 نظر / 7 بازدید